Psycholoog en gedragstherapeut in Leuven

Coronamaatregelen: het is belangrijk dat de therapie kan blijven doorgaan. Daarom worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen. Om het risico zoveel mogelijk te beperken heb ik besloten om steeds te werken met een mondmasker. Gelieve dit zelf ook te dragen. Klik hier voor meer informatie.

Psycholoog Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaalelkom bij de psychologenpraktijk van Lies Scherens, klinisch psycholoog, arbeidspsycholoog en gedragstherapeut te Leuven. Ik maak deel uit van een team van psychologen en psychotherapeuten bij Groepspraktijk Leuven.

Zit je vast in iets? Zijn er problemen waar je alleen niet meer uitgeraakt? Iedereen loopt af en toe wel eens vast in zijn leven. Soms geraken we hier niet alleen uit en is er iemand nodig die je mee helpt zoeken naar nieuwe inzichten. Samen met jou wil ik helpen zoeken naar manieren om om te gaan met de moeilijkheden waar je mee zit.

Psycholoog Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal

Psychologische begeleiding en therapie

Ik geef psychologische begeleiding en therapie aan studenten en volwassenen (vanaf 18 jaar) voor:

Angst: fobieën, paniek, hyperventilatie, zelfvertrouwen, ...
Depressie: stemmingsproblemen, piekeren, lusteloosheid, eenzaamheid, ...
Stress: spannings- en lichamelijke klachten, vermoeidheid, ...
Burn-out: werkproblemen, uitputting, perfectionisme, ...
Dwang: smetvrees, verzamelwoede, rituelen, controleren, ...

Als eerstelijnspsycholoog kan je me contacteren voor lichte tot matige psychische klachten, waarbij ik je zal helpen om zo snel mogelijk weer op eigen kracht verder te kunnen. Maar het is natuurlijk ook mogelijk om voor een langere periode op gesprek te blijven komen.

Werkwijze psycholoog

Eerst zullen we één of meerdere verkennende gesprekken voeren. Hierbij zullen we ook jouw verwachtingen van de begeleiding bespreken. Nadien is het de bedoeling dat we samen aan de slag gaan. Een psycholoog luistert niet alleen, maar helpt ook mee te zoeken naar manieren om beter met jezelf en/of de situatie om te gaan.

Ook andere klachten dan die hierboven kunnen besproken worden. Het is niet altijd eenvoudig om meteen de juiste psycholoog of psychotherapeut te vinden voor jouw problemen. Daarom verwijs ik je indien nodig ook door naar een andere psycholoog of psychotherapeut in de groepspraktijk waar ik werk, zodat je zo goed mogelijk geholpen wordt.

Naast individuele therapie in de praktijk is het ook mogelijk om online therapie te volgen. Dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld minder mobiel bent of in het buitenland zit.

Een psycholoog of therapeut mag geen medicatie voorschrijven, enkel een arts of psychiater mag dit doen. Indien nodig kunnen we dit wel samen bespreken.

Psycholoog Gedragstherapeut Leuven

Hoe werkt therapie

Ik werk vanuit twee erkende therapieën die allebei wetenschappelijk onderbouwd zijn, gedragstherapie en acceptance and commitment therapie. Beide therapieën gaan ervan uit dat het niet een situatie op zich is die ongemak veroorzaakt, maar wel hoe jij ernaar kijkt en ermee omgaat. Afhankelijk van jouw klachten, zullen we zien welke therapie het meest geschikt is.

Cognitieve gedragstherapie: hierbij wordt uitgegaan van het idee dat je gedrag, je gedachten en je gevoelens voortdurend samenhangen en elkaar beïnvloeden. We zullen de interactie tussen deze 3 "G's" in kaart brengen en veranderen aan de hand van interactieve oefeningen.

Psycholoog Gedragstherapeut Leuven


Acceptance and commitment therapie: dit is een vorm van gedragstherapie die gericht is op het accepteren wat je niet kan veranderen en je toeleggen op wat je wel kan veranderen. Daarnaast wordt er ook gefocust op je waarden als richtingaanwijzer in je leven, contact met het hier en nu (mindfulness) en afstand leren nemen.

Psycholoog Gedragstherapeut Leuven

Psychologenpraktijk

Ik ben coördinator van de psychologenpraktijk Groepspraktijk Leuven, waar ik samen met andere psychologen en psychotherapeuten werk. Elke psycholoog heeft specifieke expertises, zo kunnen we onze kennis en ervaring bundelen en iedereen op de beste manier proberen verder te helpen. Onze psychologenpraktijk is gelegen aan het station van Leuven en is vlot bereikbaar vanuit de deelgemeenten van Leuven (Kessel-Lo, Heverlee, Wilsele en Wijgmaal). Het is een kleine praktijk en discretie vinden we dan ook belangrijk. Alles wat bij onze psychologen besproken wordt, valt vanzelfsprekend ook onder het beroepsgeheim. Zo kan iedereen in alle vrijheid spreken en zichzelf zijn.

Psycholoog Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal

Over mezelf

Psycholoog Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal

• Postgraduaat gedragstherapie i.o. (KUL, 2022)
• Acceptance and Commitment Therapie (ACT Academie, 2018)
• Master klinische en gezondheidspsychologie (KUL, 2012)
• Master arbeids- en organisatiepsychologie (KUL, 2011)
Erkend psycholoog bij psychologencommissie
• Lid van de Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie
• Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen
• Lid van de Belgische Federatie van Psychologen


Ik werk al meerdere jaren als psycholoog bij de psychologenpraktijk Groepspraktijk Leuven samen met andere psychologen en psychotherapeuten. Na mijn opleiding als arbeids- en organisatiepsycholoog heb ik me verder geschoold als klinisch en gezondheidspsycholoog. Een klinisch psycholoog richt zich op de algemene psychische gezondheid, terwijl een arbeidspsycholoog zich specifiek bezig houdt met welzijn op het werk. Voor mijn thesis bestudeerde ik het effect van stress bij pesten op het werk. Verder vind ik het belangrijk om me regelmatig bij te scholen en te overleggen met andere psychologen en psychotherapeuten.
Ik deed ervaring op bij AB Inbev als arbeids- en organisatiepsycholoog. Verder deed ik ook ervaring op in UZ Leuven op de afdeling angst en depressie en het centrum voor obsessieve-compulsieve stoornis als klinisch en gezondheidspsycholoog. Daar is mijn interesse voor de cognitieve gedragstherapie aangewakkerd en heb ik ervaring hierin opgedaan. Mijn werkwijze sluit hierbij aan en ik volg momenteel ook de opleiding tot gedragstherapeut. Daarnaast volgde ik ook de opleiding acceptance and commitment therapie, ook een vorm van gedragstherapie.
Naast mijn werk als psycholoog bij Groepspraktijk Leuven, ben ik ook vrijwillig praatgroepbegeleider geweest bij Missing You. Dit is een organisatie die zich inzet voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die een dierbare verloren hebben.


Psycholoog Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal
Psycholoog Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele WijgmaalPsycholoog Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal
Terug naar begin startpagina psycholoog Leuven