Psycholoog bij Groepspraktijk Leuven

Psychologische begeleiding voor volwassenen en studenten

Zit je vast in iets? Zijn er problemen waar je alleen niet meer uitgeraakt? Iedereen loopt af en toe wel eens vast in zijn leven. Soms geraken we hier niet alleen uit en is er iemand nodig die je mee helpt zoeken naar nieuwe inzichten. Samen met jou wil ik helpen zoeken naar manieren om om te gaan met de moeilijkheden waar je op dit moment mee zit.

Psycholoog Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal

Aandachtsgebieden

Ik geef psychologische begeleiding aan volwassenen met onder meer:
- Depressie (stemmingsproblemen, piekeren, vermoeidheid, ...)
- Angst (paniek, hyperventilatie, faalangst, onzekerheid, ...)
- Stress (aanhoudende spanning op het werk, thuis, ...)
- Burn-out (werkproblemen, oververmoeidheid, levensvragen, ...)
- Verwerkingsproblemen (verdriet, rouw, aanpassingsproblemen, ...)
- Dwang (dwanggedachten en -handelingen)
- ...

Manier van werken

Eerst zullen we één of meerdere verkennende gesprekken voeren waarbij we samen stilstaan bij je verhaal. Hierbij zullen we ook jouw verwachtingen van de begeleiding bespreken. Nadien zoeken we samen naar manieren om beter met jezelf en/of de situatie om te gaan.

Ook andere klachten dan die hierboven kunnen besproken worden. Het is niet altijd eenvoudig om meteen de juiste psycholoog of psychotherapeut te vinden voor jouw klachten. Daarom verwijs ik je indien nodig ook door naar een andere psycholoog of psychotherapeut in onze groepspraktijk zodat je zo goed mogelijk geholpen wordt.

Over mezelf

Psycholoog Leuven Kessel-Lo Heverlee Herent Wilsele Wijgmaal

Ik werk al enkele jaren als psycholoog bij Groepspraktijk Leuven samen met andere psychologen en psychotherapeuten. Na mijn opleiding als arbeids- en organisatiepsycholoog (KUL) heb ik me verder geschoold als klinisch en gezondheidspsycholoog (KUL). Een arbeidspsycholoog houdt zich bezig met het welzijn op het werk, terwijl een klinisch psycholoog zich richt op de behandeling van psychische problemen. Voor mijn thesis bestudeerde ik het effect van een stressvolle job en omgaan met stress op het slachtofferschap van pesten op het werk. Verder vind ik het belangrijk om me regelmatig bij te scholen en te overleggen met andere psychologen en therapeuten.

Ik deed ervaring op bij AB Inbev als arbeids- en organisatiepsycholoog. Verder deed ik ook ervaring op in het UZ Leuven op de afdeling Angst en Depressie en het Centrum voor Obsessieve Compulsieve Stoornis als klinisch en gezondheidspsycholoog. Daar is mijn interesse voor de cognitief-gedragstherapeutische stroming aangewakkerd en heb ik praktijkervaring hierin opgedaan. Mijn werkwijze sluit hierbij aan. Mijn vorige werkervaring was bij het Centrum voor Ambulante Revalidatie Vijfhoek. Dit is een centrum voor onderzoek en behandeling van kinderen met ADHD, Autisme Spectrum Stoornis, mentale handicap en complexe ontwikkelingsstoornissen. Naast mijn huidig werk als psycholoog bij Groepspraktijk Leuven, werk ik ook bij het vormingscentrum Cevora.

- Erkenningsnummer Psychologencommissie: 872112199 (www.psychologencommissie.be)
- Lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (www.bfp-fbp.be)
- Lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (www.vvkp.be)

LinkedInGoogleFacebook