Psycholoog Leuven - Kessel-Lo

Psychologische begeleiding aan studenten en (jong)volwassenen

Psycholoog Leuven Psycholoog Heverlee Zit je vast in iets? Zijn er problemen waar je alleen niet meer uitgeraakt? Iedereen loopt af en toe wel eens vast in zijn leven. Soms geraken we hier niet alleen uit en is er iemand nodig die je mee helpt zoeken naar nieuwe inzichten. Samen met jou wil ik helpen zoeken naar manieren om om te gaan met de moeilijkheden waar je op dit moment mee zit.

Psycholoog Leuven Psycholoog Heverlee

Aandachtsgebieden

Ik geef psychologische begeleiding aan volwassenen (vanaf 18 jaar) met onder andere:
- Depressie (stemmingsproblemen, piekeren, ...)
- Angst (paniek, hyperventilatie, faalangst, ...)
- Stress (aanhoudende spanning op het werk, thuis, ...)
- Burn-out (werkproblemen, oververmoeidheid, levensvragen, ...)
- Verwerkingsproblemen (verdriet, rouw, aanpassingsproblemen, ...)
- Dwang (dwanggedachten en -handelingen)
- ...

Manier van werken

Eerst zullen we één of meerdere verkennende gesprekken voeren waarbij we samen stilstaan bij je verhaal. Hierbij zullen we ook jouw verwachtingen van de begeleiding bespreken. Nadien zoeken we samen naar manieren om beter met jezelf en/of de situatie om te gaan.

Over mezelf

Erkenningsnummer Psychologencommissie: 872112199 (www.psychologencommissie.be).

Ik werk als psycholoog bij Groepspraktijk Leuven (www.groepspraktijk-leuven.be). Na mijn opleiding als arbeids- en organisatiepsycholoog (KUL) heb ik me verder geschoold als klinisch en gezondheidspsycholoog (optie volwassenen, KUL). Een arbeidspsycholoog houdt zich bezig met het welzijn op het werk, terwijl een klinisch psycholoog zich richt op de behandeling van psychische problemen. Voor mijn thesis bestudeerde ik het effect van een stressvolle job en omgaan met stress op het slachtofferschap van pesten op het werk. Verder vind ik het belangrijk om me regelmatig bij te scholen (door studiedagen, seminaries, cursussen, ...) en intervisie te doen met collega's.

Ik deed ervaring op bij AB Inbev als arbeids- en organisatiepsycholoog (i.o.). Verder deed ik ook ervaring op in het UZ Leuven op de afdeling Angst en Depressie en het Centrum voor Obsessieve Compulsieve Stoornis als klinisch en gezondheidspsycholoog (i.o.). Daar is mijn interesse voor de cognitief-gedragstherapeutische stroming aangewakkerd en heb ik praktijkervaring hierin opgedaan. Mijn werkwijze sluit hierbij aan. Mijn vorige werkervaring was bij het Centrum voor Ambulante Revalidatie Vijfhoek. Dit is een centrum voor onderzoek en behandeling van kinderen met ADHD, Autisme Spectrum Stoornis, mentale handicap en complexe ontwikkelingsstoornissen.

Naast mijn huidig werk als psycholoog in de praktijk in Leuven, werk ik ook bij Cevora, het vormingscentrum voor bedienden van het paritair comité 200 (www.cevora.be).